Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2; pitanja i odgovori

Search form

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2; pitanja i odgovori

U skladu sa Zajedničkim nacionalnim pravilima (ZNP), nadležno tijelo dužno je odgovarati na pitanja potencijalnih prijavitelja do roka navedenog u tablici, osim kada rokovi definirani Uputama za prijavitelje (UzP) uvjetuju davanje odgovora u kraćem vremenskom razdoblju (npr. UzP navodi rok za objavu odgovora 7 kalendarskih dana (KD) od postavljenog pitanja iako ZNP predviđa duži rok u kojem se odgovara na postavljena pitanja), tada prioritet ima rok iz UzP-a.

Objavljeni odgovori dopunjuju i detaljnije pojašnjavaju dokumentaciju Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP). Dokument je dostupan za preuzimanje putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images