Podizanje znanja i mogućnosti

Search form

Podizanje znanja i mogućnosti

Regionalna poslovna udruga u Portugalu nudi specijalizirane tečajeve za podizanje vještina i kvalifikacija. Trening u računovodstvu, oporezivanju i marketingu, i napredni tečaj u administrativnim operacijama, samo su neki od specijaliziranih tečajeva iz ponude Regionalne poslovne udruge Santarém' u Portugalu. Događaji treninga se odvijaju u radnim satima na različitim lokacijama u Santarém četvrti i sufinancira ga ESF. Inicijativa je usmjerena na radnike i tražitelje posla koji zadovoljavaju minimalne obrazovne zahtjeve. Svrha mu je podizanje razine kvalifikacija i vještina radnika i tražitelja posla, čime su više prilagodljivi i postiže se podizanje njihove zapošljivosti.
Izvor: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=8098
Slika: google images