Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina; upute za popunjavanje prijavnog obrasca

Search form

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina; upute za popunjavanje prijavnog obrasca

Upute za popunjavanje prijavnog obrasca, Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
Dana 06. studenoga 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dokument Upute za popunjavanje prijavnog obrasca u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje na sljedećoj poveznici.

Podsjetimo, opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. 

Slika: Google Images
Izvor: esf.hr