Poduzetnici u natjecanju za 255 milijuna kuna iz Strukturnih fondova

Search form

Poduzetnici u natjecanju za 255 milijuna kuna iz Strukturnih fondova

Dugo očekivana bespovratna sredstva Strukturnih fondova Europske unije, točnije, Europskog fonda za regionalni razvoj, dostupna su i hrvatskim malim i srednjim poduzetnicima. Ukupno 255.714.000,00 kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007 - 2013“ dodijelit će se uspješnim prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“, za koji je rok za podnošenje projektnih prijava istekao 24. veljače 2014. godine.
Ministarstvo poduzetništva i obrta je zaprimilo 130 projektnih prijava ukupne vrijednosti od 2,5 milijarde kuna. Za Grupu 1. Jačanje konkurentnosti MSP je pristiglo 92 projektne prijave ukupne vrijednosti 1,6 milijardi kuna, dok je za Grupu 2. Jačanje konkurentnosti turizma pristiglo 38 projektnih prijava ukupne vrijednosti 0,9 milijardi kuna. Vezano za regionalnu komponentu, omjer zaprimljenih projektnih prijava je 70:30 u korist Kontinentalne Hrvatske gdje je većina projekta vezana za prerađivačku industriju. Dokaz velikom interesu je podatak da je iznos traženih bespovratnih sredstava četiri puta veći od raspoloživih sredstava što dokazuje potrebe i spremnost malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj za ulaganje u razvojni tip projekata. Važno je naglasiti da prema analizi zaprimljenih projektnih prijava planirano novo zapošljavanje do 2018. godine iznosi više od 2500 novo zaposlenih. 
Ovim Pozivom će se poboljšati tehnološka struktura poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća, a u sektoru turizma poticati će se ulaganja u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela uključujući prateće sadržaje koji služe jačanju turističke ponude i produženju sezone. Ugovori s korisnicima bespovratnih sredstava će biti potpisani do kraja srpnja 2014. godine, a svi projekti moraju završiti do 31. srpnja 2016. godine. 


Prezentaciju o spomenutom natječaju preuzmite na: http://www.minpo.hr/UserDocsImages/SMETUR_rezultati_Presica_20%2003%2020...

Izvor: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=714
Slika: Google Images