Pojašnjenje pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi

Search form

Pojašnjenje pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. objavilo je dokument s pojašnjenjem primjene pojedinih odredbi Priloga 03 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Pravila za NOJN),Pravila 05 Izvršavanje i upravljanje ugovorima, u verziji 7.0 Zajedničkih nacionalnih pravila.

Pojašnjavaju se odredbe:
- isključenje ponuditelja iz postupka nabave
- informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima Poziva na dostavu ponuda
- Prijevod, uvez i ovjera dokumenata
- Pregled i ocjena ponuda
- Prigovor na postupak nabave
Ova pojašnjenja se primjenjuju od dana objave.

Više informacija o navedenom pogledajte pogledajte ovdje.

Slika: Google Images