Pokretanje ESF+

Search form

Pokretanje ESF+

Europski parlament izrazio je želju da EU unaprijedi svoju socijalnu politiku podržavajući planove za stvaranje racionalnije verzije Europskog socijalnog fonda pod nazivom Europski socijalni fond Plus (ESF+). 
Novi Europski socijalni fond Plus spojit će niz postojećih sredstava i programa, udružujući svoje resurse: 
  • Europski socijalni fond i Inicijativa za zapošljavanje mladih 
  • Fond za europsku pomoć najsiromašnijima 
  • Program EU za zapošljavanje i socijalnu inovaciju 
  • Program zdravstva EU 
Nova verzija fonda doprinijela bi stvaranju novih radnih mjesta, povećanju kvalitete rada, povećanju produktivnosti, olakšavanju ljudima da pronađu posao u drugom dijelu EU, poboljšanju obrazovanja i osposobljavanja te promicanju socijalne uključenosti i zdravlja.

Prije donošenja konačne odluke Europski parlament će pregovarati s Komisijiom i Vijećem o pokretanju ESF+.  


Više informacija možete pronaći na poveznici. 

Slika: Google Images