Politički dogovor o Uredbi o Aarhuškoj konvenciji: Komisija pozdravlja povećan javni nadzor nad aktima EU-a povezanima s okolišem

Search form

Politički dogovor o Uredbi o Aarhuškoj konvenciji: Komisija pozdravlja povećan javni nadzor nad aktima EU-a povezanima s okolišem

Komisija pozdravlja privremeni politički dogovor koji su Europski parlament i države članice EU-a u Vijeću postigli o izmjeni Uredbe o Aarhuškoj konveciji kojom će se omogućiti povećan javni nadzor nad aktima EU-a koji se odnose na okoliš. 
Komisija je u listopadu 2020. predložila izmjenu u skladu s obvezom koju je preuzela u okviru Europskog zelenog plana da građanima i nevladinim organzacijama za zaštitu okoliša poboljša pristup adminitrativnom i sudskom preispitivanju na razini EU-a. 
Zahvaljujući dogovorenoj izmjeni predstavnici civilnog društva moći će lakše od institucija EU-a zatražiti da preispitaju svoje akte kako bi se osigurala bolja zaštita okoliša i djelotvornije djelovanje u području klime. 
Nevladine organizacije za zaštitu okoliša te pojedinci čija su prava povrijeđena moći će zatražiti takvo preispitivanje. 
I drugi građani koji djeluju zajedno u javnom interesu moći će zatražiti isto ako zahtjev podrži barem 4 000 Europljana iz najmanje pet država članica, od kojih barem 250 iz svake od tih država članica. 
Izmijenjenom Uredbom dodatno će se povećati otvorenost, odgovornost i dosljednost djelovanja Unije u području okoliša i klime te poduprijeti cilj Komisije da u okviru europskog zelenog plana ostvari transformativne promjene dodatnim osnaživanjem civilnog društva kako bi moglo pridonijeti tim promjenama. 
Više o temi možete pročitati na poveznici.


Slika: Google Images