Poljoprivreda: Pokretanje dana ekoloških proizvoda u EU-u koji će se obilježavati svake godine

Search form

Poljoprivreda: Pokretanje dana ekoloških proizvoda u EU-u koji će se obilježavati svake godine

Europski parlament, Vijeće i Komisija danas slave pokretanje „Dana ekoloških proizvoda u EU-u” koji će se obilježavati svake godine. 
Tri institucije potpisale su zajedničku izjavu kojom se utvrđuje da će svaki 23. rujna biti dan ekoloških proizvoda u EU-u. 
To se nadovezuje na Akcijski plan za razvoj ekološkog sektora, koji je Komisija donijela 25. ožujka 2021. i u kojem je najavljeno organiziranje takvog dana kako bi se javnost informirala o ekološkoj proizvodnji. 
Opći je cilj Akcijskog plana za razvoj ekološkog sektora znatno potaknuti proizvodnju i potrošnju ekoloških proizvoda kako bi se pridonijelo postizanju ciljeva strategije „od polja do stola” i strategije za bioraznolikost, kao što je smanjenje upotrebe gnojiva, pesticida i antimikrobnih sredstava.
Ekološkom sektoru potrebni su odgovarajući alati za rast, kako je utvrđeno u Akcijskom planu. 
Njime se predlažu 23 mjere usmjerene na tri aspekta: poticanje potrošnje, povećanje proizvodnje i daljnje poboljšanje održivosti sektora, a sve kako bi se osigurao uravnotežen rast sektora.
Više o temi možete pronaći na poveznici. 


Slika: Google Images