Portal o koronavirusu: Odgovor kohezijske politike EU-a na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19

Search form

Portal o koronavirusu: Odgovor kohezijske politike EU-a na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19

Od početka krize i zahvaljujući fleksibilnosti uvedenoj u okviru kohezijske politike, EU je mobilizirao više od 13 milijardi eura ulaganja za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF). 

Kako bi se osigurala maksimalna transparentnost i odgovornost, Komisija pokreće Otvorenu podatkovnu platformu za kohezijsku politiku, posebnu internetsku stranicu s prikazom mjera kojima kohezijska politika EU-a pomaže državama članicama u borbi protiv krize uzrokovane bolešću COVID-19. Na platformi, koja se svaki dan ažurira, daje se prikaz svih informacija o programima potpore i njihovim izmjenama te načinima dodjele i ulaganja resursa. Podaci na platformi svakog će se dana upotpunjavati stalnim ažuriranjem. Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images