Posebna podrška EU-a za slučaj prirodnih katastrofa

Search form

Posebna podrška EU-a za slučaj prirodnih katastrofa

prirodne katastrofe, kohezijska politika, eu
Države članice pogođene prirodnom katastrofom moći će aktivirati poseban EU-ov mehanizam financiranja te u okviru programa kohezijske politike financirati obnovu uz iznimnu stopu sufinanciranja EU-a od 95 posto umjesto redovite stope sufinanciranja.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: „Ova posebna podrška EU-a konkretan je znak solidarnosti u EU-u; to je primjer Europe koja pomaže svojim državama članicama u teškim trenucima. Mehanizam se može aktivirati bilo gdje u EU-u, od prvog dana, kako bi se dopunila pomoć iz Fonda solidarnosti EU-a.“

Države članice pogođene potresima, poplavama, teškim sušama i šumskim požarima tu posebnu podršku EU-a mogu aktivirati već prvog dana katastrofe.

Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu