Poslovanje bez granica - unutarnje tržište Europske unije

Search form

Poslovanje bez granica - unutarnje tržište Europske unije

Jedinstveno tržište Europske unije jedno je od najvećih postignuća i predstavlja ekonomsku okosnicu Unije koja je potrebna i važna za radna mjesta i rast.
Financijska sredstva iz europskih i investicijskih fondova omogućavaju te olakšavaju malim i srednjim poduzećima da postignu što pravednije unutarnje tržište uz snažan industrijski temelj i pravednije unutarnje tržište sa solidnim industrijske baze.

U okviru programa europskih i investicijskih fondova pružati će se potpora istraživanju i inovacijama , razvoju i modernizaciji poduzeća, organizaciji lancu opskrbe hranom, energetskoj učinkovitosti te podrška klasterima.
Upotreba europskih i investicijskih fondova u područjima kao što su ulaganja u infrastrukturu, administrativne sposobnosti i prekogranična suradnja isto tako će pomoći u jačanju jedinstvenog tržišta u industrijsku bazu.

Slika: Google images