Postavljanje i podešavanje ciljeva za Europski socijalni fond - ESF

Search form

Postavljanje i podešavanje ciljeva za Europski socijalni fond - ESF

U pripremi za programsko razdoblje 2014.-2020.g. države članice moraju razviti pokazatelje i postaviti ciljeve za praćenje provedbe i uspješnosti operativnog programa (OP). Komisija ima za cilj pružiti metodološku potporu upravnim tijelima ESFa u postavljanju i eventualnom podešavanju ciljeva i pokazatelja rezultata. 
Nakon seminara u ožujku 2013.g. iznesene su glavne metodologije postavljanja i podešavanja ciljeva za ESF. Rad "Postavljanje i podešavanje ciljeva za Operativne programe ESFa" raspravlja metodologije za postavljanje i podešavanje kvantificiranih kumulativnih ciljeva zapošljavanja. U radu "Izvedba ESF postavljenih ciljeva i njihove prilagodbe u socijalnom uključivanju" je istaknuto kako riješiti problem u sklopu operativnih programa koji uključuju mjere socijalne uključenosti.
Cilj tih radova nije da sve države članice primjene jedinstvene metode, što i nije moguće zbog različitosti situacije u svakoj zemlji, već da pruže glavne smjernice te omogući odabir pravih metoda za postavljanje i regulaciju ciljeva. 
Više u Europskom socijanom fondu možete pročitati na: http://www.europski-fondovi.eu/program/europski-socijalni-fond
Slika: google image