Postignut dogovor o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo

Search form

Postignut dogovor o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo

Europska komisija pozdravila je politički dogovor između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (EMFF). Sporazum je bitan korak prema radu programa koji bi sa početkom djelovanja trebao započeti krajem godine. Na taj način će podržati provedbu reformirane Zajedničke poljoprivredne politike, posebice u obnovi ribljeg fonda, smanjenju utjecaja ribolova na morski okoliš te postupnim ukidanjem loših primjera ulova ribe. 
Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) financirati će se projekti zajedno sa nacionalnim izvorima financiranjima zemalja članica koje sudjeluju u programu. Države će izraditi svoje operativne programe, navodeći u njima načine na koje će potrošiti dodijeljeni novac, a nakon što dobiju odobrenje Europske komisije, nacionalne će vlasti odlučiti koje projekte će podržati. 


Slika: Google Images