Postignut dogovor Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta o novim pravilima u gospodarenju otpadom

Search form

Postignut dogovor Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta o novim pravilima u gospodarenju otpadom

paket za otpad, kružno gospodarstvo
Dana 18. prosinca 2017., postignut je načelni dogovor Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta oko četiri zakonska prijedloga u području gospodarenja otpadom znanih kao “paket za otpad”, u prvom redu se to odnosi na novu krovnu direktivu o otpadu.

Ključni elementi “paketa za otpad” tiču se novih ciljeva u pogledu smanjenja i recikliranja otpada za razdoblje do 2025., 2030. i 2035. godine, jasnijih metoda i pravila za mjerenje učinaka u provedbi ciljeva, preciznijih zahtjeva koji se odnose na odvojeno prikupljanje otpadom, kao i na snažniju implementaciju reda prvenstva postupanja s otpadom kroz ekonomske instrumente i dodatne mjere s ciljem smanjenja otpada.

Novi ciljevi i pravila imaju za svrhu promovirati kružno gospodarstvo, a doprinijeti će ekonomskom rastu, otvaranju radnih mjesta, zaštiti okoliša, održivosti i poboljšanju kvalitete ljudskih života.

Slika: Google Images
Izvor: mzoip.hr