Postizanje maksimalne koristi od doprinosa iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za prioritete Komisije

Search form

Postizanje maksimalne koristi od doprinosa iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za prioritete Komisije

Europska komisija je donijela izvješće o doprinosu iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) EU-ovoj strategiji rasta, planu ulaganja i prioritetima Komisije tijekom sljedećeg desetljeća. U izvješću se nalaze i ishodi pregovora sa svim državama članicama o sporazumima o partnerstvu i programima te ključni izazovi povezani s pojedinačnim zemljama. 
U razdoblju 2014. – 2020.godine fondovi će uložiti 121 milijardu eura u istraživanje i inovacije. Oko 2 milijuna mala poduzeća primit će izravnu potporu iz fondova kako bi povećala konkurentnost i sposobnost za istraživanje i inovacije. Europskom fondu za regionalni razvoj imati će pristup oko 15 milijuna kućanstva, a 20 milijuna ljudi će u ruralnim područjima dobiti nove ili poboljšane infrastrukture.
ESI fondovi, reformirani za razdoblje 2014. – 2020., jasno su usmjereni na četiri ključna sektora koji potiču rast:
  • istraživanje i inovacije, 
  • digitalne tehnologije, 
  • potpora gospodarstvu s niskim emisijama ugljika,
  • te potpora malim poduzećima.
Ulaganjima iz ESI fondova uspostavit će se uvjeti za uspješnost kvalitetnih projekata, napredak poduzeća i poboljšanje svakodnevnog života.
U razdoblju 2014. – 2020. 454 milijardi eura iz proračuna EU-a – 637 milijardi eura kad se uključi nacionalno sufinanciranje – uložit će se u europske gradove i regije u okviru više od 500 programa iz ESI fondova. ESI fondovi važan su dio javnih ulaganja u EU-u: očekuje se da će između 2014. i 2016.godine oko 14 % ukupnih javnih ulaganja dolaziti iz njih i da će taj postotak dosegnuti 70 % u nekim državama članicama.
Kako bi javnosti bila omogućena bolja i brža transparentnost, Europska komisija pokreće platformu otvorenih podataka za ESI fondove koja je namijenjena za praćenje napredovanja provedbi programa o okviru ESI fondova. 

Slika: Google images