Postupak javne nabave intelektualnih usluga stručnjaka za potrebe postupka odabira projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1

Search form

Postupak javne nabave intelektualnih usluga stručnjaka za potrebe postupka odabira projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1 pokrenulo je u EOJN-u postupak javne nabave intelektualnih usluga stručnjaka za potrebe ocjene kvalitete projektnih prijedloga iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti te iz područja biomedicine i zdravstva (Grupe II., IV. i V.) zaprimljenih u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1. Rok za dostavu ponuda je 05. srpnja 2019. godine u 10.00 sati.

Svrha nabave intelektualnih usluga stručnjaka je osigurati traženi broj stručnjaka koji će izvršiti ocjenu kvalitete projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1.

Kvalitetu projektnih prijedloga ocjenjivat će najmanje dva stručnjaka iz odgovarajućih područja znanosti. Za izvršenje usluga potrebno je ponuditi minimalni broj stručnjaka po grupama predmeta nabave.

Za potrebe ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga gospodarski subjekt mora ponuditi usluge stručnjaka iz navedenih područja znanosti koji imaju završen najmanje VSS ili završen stupanj obrazovanja koji odgovara završenome diplomskome sveučilišnom studiju ili specijalističkome diplomskome stručnom studiju iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti te iz područja biomedicine i zdravstva.

Slika: Google Images
Izvor: strukturnifondovi.hr