Potpisan Plan suradnje i potpore za Program potpore strukturnim reformama 2017.-2020. za Republiku Hrvatsku

Search form

Potpisan Plan suradnje i potpore za Program potpore strukturnim reformama 2017.-2020. za Republiku Hrvatsku

mingo, Plan suradnje i potpore za Program potpore strukturnim reformama 2017.-2020. za Republiku Hrvatsku
Plan suradnje i potpore za Program potpore strukturnim reformama 2017.-2020. za Republiku Hrvatsku, koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila zaključkom na sjednici održanoj 24. kolovoza 2017. godine, definirani su, među ostalim, glavni ciljevi, prioritetna područja podrške i mjera, odnosno projekti koji će se u 2017. godini financirati iz sredstava Europske unije. Radi se o ukupno 15 projekata.

Republici Hrvatskoj je za financiranje spomenutih projekata raspoloživo oko 1.860.000 eura.

Provedba navedenih projekata pomoći će definiranju rješenja ili provedbi predradnji koje su potrebne za: daljnju liberalizaciju tržišta usluga u Hrvatskoj; izradu projekcija mirovina kroz različite modele i pripremu novih IT rješenja za izračun i financijsku obradu mirovina; poboljšanje praćenja upravljanja državnim poduzećima; uspostavu centara kompetencija u specifičnim sektorima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja; uspostavu nacionalnog informacijskog sustava za obrazovanje odraslih; uspostavu sustava potpore za provedbu sveobuhvatne kurikularne reforme; konsolidaciju socijalnih naknada; funkcionalnu integraciju bolnica; podršku provedbi reforme pravosudnog sustava; integraciju i unaprjeđenje nadzora temeljenog na riziku u HANFA-i; operacionalizaciju alata za rješavanje/upravljanje imovinom vezano za DAB i reklasifikaciju shema osiguranja depozita kao financijskih pomoćnih sredstava.

Slika: Google Images
Izvor: mingo.hr