Potpisan sporazum između Hrvatske i Slovenije u okviru Interrega

Search form

Potpisan sporazum između Hrvatske i Slovenije u okviru Interrega

U okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska potpisan je Sporazum o suradnji između Republike Slovenije i Republike Hrvatske te programskih tijela. Predmet sporazuma su obveze obje države i programskih tijela na dobro upravljanje u okviru programa suradnje, zatim zadaće i obveze u okviru financijskog upravljanja programom, uspostava sustava kontrole i revizije te zajedničkih struktura za upravljanje programom.

Slika: Google Images