Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva za provedu projekta „Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“

Search form

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva za provedu projekta „Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“

esf
Potpisan je Ugovor za projekt vrijedan 12.856.124,93 kune. Odluku o financiranju projekta donijelo je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, a projekt će se provoditi u partnerstvu s Fakultetom elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

Njegov je cilj osigurati višu razinu otvorenosti, transparentnosti i dostupnosti službenih dokumenata i informacija o radu tijela javnih vlasti kroz trajnu dostupnost službenih dokumenata i informacija o radu tijela svim zainteresiranima, pod jednakim uvjetima, nepristrano i besplatno.

Ovim se projektom izravno ostvaruje Specifični cilj 8. Povećana dostupnost informacija javne uprave, Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine, koji je ova Vlada usvojila 14. prosinca 2016. godine.

Slika: Google Images
Izvor: esf.hr