Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za luku Osijek

Search form

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za luku Osijek

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU te Lučka uprava Osijek potpisali su u srijedu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“, kojim se Lučkoj upravi Osijek dodjeljuje 117.567.474,53,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 145.533.786,00 kuna od čega će 90,4% biti financirano bespovratnim sredstvima EU, a omogućit će financiranje gradnje novog terminala, na lokaciji izvan centra grada Osijeka.
Projekt uključuje izgradnju obalne građevine dužine 240 m s dva veza, pristupne ceste dužine oko 300 m, željezničkih kolosijeka dužine oko 610 m, kranske staze te ostale lučke infrastrukture, a njegova će gradnja pozitivno utjecati na smanjenje prometnog zagušenja u centru grada Osijeka i sprečavanje mogućeg ekološkog zagađenja u blizini Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Slika: Google Images
Izvor: strukturnifondovi.hr