Potpisana dva ugovora o financiranju faziranih projekata iz područja prometa

Search form

Potpisana dva ugovora o financiranju faziranih projekata iz područja prometa

hž infrastruktura d.o.o., strukturni fondovi, specifični cilj 7iii1
Prošli tjedan su potpisana nova dva ugovora o financiranju faziranih projekata Specifičnog cilja 7iii1 - Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže OPKK 2014.-2020. Riječ je o projektu „Izgradnje nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno“ koji obuhvaća izgradnju 12,2 km nove jednokolosiječne neelektrificirane pruge za prigradski željeznički promet i projektu "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, KK.07.5.1.02.0001" koji je dio velikog projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti promet na cijelom prometnom koridoru Državna granica Mađarska/Hrvatska – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb – Karlovac – Krasica – Rijeka – Državna granica Hrvatska/Slovenija.

Cilj prvog projekta je omogućiti direktnu povezanost Bjelovara i Zagreba te smanjiti vrijeme putovanja, dok je cilj drugog projekta rekonstruiranje pruge ukupne duljine 38,23 km, uz manje izmjene trase i izgradnju drugog kolosijeka te obnovu kolodvora. 

Korisnik obaju projekata je HŽ Infrastruktura d.o.o.

Slika: Google Images