Potpisani sporazumi sa 7 velikih gradova za zajedničko upravljanje s 345,3 milijuna eura bespovratnih sredstava ESI fondova

Search form

Potpisani sporazumi sa 7 velikih gradova za zajedničko upravljanje s 345,3 milijuna eura bespovratnih sredstava ESI fondova

Potpisan Sporazum između Ministarstva regionalnog razvoja, fondova Europske unije i gradova Osijeka, Pule, Rijeke, Slavonskog Broda, Splita, Zadra i Zagreba, središta urbanih područja u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam). Potpisivanje navedenog Sporazuma predstavlja prvi korak decentralizacije sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u Republici Hrvatskoj jer se dio funkcija u sustavu "spušta" na razinu gradova koji će obavljati poslove ocjenjivanja kvalitete i rangiranja pojedinih projekata. ITU mehanizam daje mogućnost realizacije lokalno određenih razvojnih ulaganja kako bi se uspješno odgovorilo na ekonomske, ekološke, klimatske, demografske i društvene izazove koji utječu na urbana područja ali i njihovu okolicu.

Slika: Google Images
Izvor: https://goo.gl/QUSFea