Potpisano 12 ugovora o dodjeli EU sredstava projektima za obnovu kulturne baštine i pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Search form

Potpisano 12 ugovora o dodjeli EU sredstava projektima za obnovu kulturne baštine i pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti

primarna zdravstvena zaštita, obnova kulturne baštine
U Banskim dvorima potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini te Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.". Pozivom Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti na raspolaganju je iznos od 171.800.000,00 kuna, od čega su 85% europska sredstva. Trenutno su potpisana četiri ugovora (u Međimurskoj, Krapinsko-zagorskoj, Virovitičko-podravskoj i Zadarskoj županiji) u ukupnoj vrijednosti od 24,5 milijuna kuna, od čega je 20 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Što se tiče Poziva Pripreme i provedbe Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, radi se o pozivu namijenjenom prijaviteljima čiji projekti obnove i revitalizacije kulturne baštine mogu doprinijeti povećanju broja zaposlenih i turističkih izdataka. Ukupna sredstva na raspolaganju za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 kuna, od čega je ugovoreno 18,5 milijuna kuna.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije najavila je da se u narednom mjesecu očekuje operativno potpisivanje ugovora u vrijednosti od 2,5 milijuna kuna za projekte u sektoru zdravstva, kulturne i prirodne baštine i prometa.

Slika: Google Images
Izvor:https://goo.gl/Xoor9Q