Potpora EU-a turističkoj industriji

Search form

Potpora EU-a turističkoj industriji

Ograničenja putovanja povezana s pandemijom koronavirusa utjecala su na turistički sektor, važnu kariku u gospodarstvu EU-a. Očekuje se smanjenje prihoda za 50 posto za hotele i restorane, 70 posto za organizatore putovanja i putničke agencije te 90 posto za krstarenja i aviokompanije. Europa je prva svjetska turistička destinacija, a stanje je posebno teško za europske zemlje koje više ovise o turizmu, kao što su Hrvatska, Španjolska, Italija, Francuska i Grčka.

Parlament je 15. svibnja odobrio mjere pomoći za prometni sektor kako bi se smanjile posljedice pandemije na zrakoplovne, željezničke, cestovne i brodske kompanije.

Prema podacima Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda, do 11. svibnja 100 posto svjetskih turističkih odredišta uvelo je privremena ograničenja putovanja kao odgovor na izbijanje bolesti, od kojih je 73 posto potpuno zaustavilo međunarodni turizam. Ni jedna zemlja do sada nije ublažila restrikcije. Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images