Potpora osiguranju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Search form

Potpora osiguranju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

17.1., ruralni razvoj
Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom.

Za potporu iz podmjere 17.1. potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama. 

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka relevantne poljoprivredne proizvodnje veće od 30% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. 

Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000 € godišnje po korisniku

Rok za podnošenje zahtjeva je od 1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018. 

Slika: Google Images
Izvor: apprrr.hr