Potpora pisanju i prijavi MSCA IF projektnih prijedloga

Search form

Potpora pisanju i prijavi MSCA IF projektnih prijedloga

U okviru MSCA NCP Net4Mobility+ projekta objavljen je IF Handbook 2020, dokument koji sadrži savjete za pisanje projektnog prijedloga na način da je svaki kriterij projektnog prijedloga dodatno objašnjen i uključuje najčešće komentare evaluatora. Dokument je dostupan na mrežnoj stranici Net4Mobility+ projekta.

Hrvatski istraživači te hrvatske organizacije koje planiraju ove godine prijaviti IF mogu iskoristiti uslugu čitanja završnih verzija projektnih prijedloga. Kako nismo u mogućnosti ulaziti u znanstveni sadržaj projektne prijave, komentari će se bazirati na strukturu prijave kao i na sadržaj vezan uz neznanstvene kriterije evaluacije. Projektne prijedloge možete dostaviti najkasnije do 2. rujna 2020. godine na sljedeću e-mail adresu: sandra.vidovic@mobilnost.hr.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images