Potpore za poljoprivrednike

Search form

Potpore za poljoprivrednike

Poljoprivrednici u sklopu Jedinstvenog zahtjeva za 2019. godinu mogu prijaviti i sljedeće potpore:

  • za uzgoj goveda u sustavu krava-tele,
  • za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza,
  • za uzgoj izvornih pasmina peradi.
Rok za podnošenje zahtjeva za ove potpore je 10. lipnja 2019. Zahtjevi se podnose putem elektroničke aplikacije Agronet, kao i Jedinstveni Zahtjev za 2019. godinu na listu za Nacionalne potpore, ali je podnositelj dužan ispisati obrazac, potpisati ga i dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja.

Slika: Google Images
Izvor: apprrr.hr