Potpredsjednik Grčić i ministar Vrdoljak najavili ProInvest: Želimo predstaviti mogućnosti, ali i čuti sugestije s terena

Search form

Potpredsjednik Grčić i ministar Vrdoljak najavili ProInvest: Želimo predstaviti mogućnosti, ali i čuti sugestije s terena

U Banskim dvorima je održano predstavljanje ključnih mjera za poticanje investicija i restrukturiranje gospodarstva, „ProInvest“, koje će se održati u Splitu, 25. veljače, Osijeku, 11. ožujka, Varaždinu, 25. ožujka, Rijeci, 8. travnja, te Zagrebu 22. travnja 2013. godine. Potpredsjednik Grčić rekao je da Vlada ima dva osnovna cilja u tom smislu, a to je sačuvati postojeća radna mjesta i privući investicije, kako domaće tako i strane. Najavio je da će se prilikom predstavljanja mjera govoriti i o mogućnostima korištenja EU fondova, o konkretnim mjerama Hrvatske banke za obnovu i razvoj, koja je u prošloj godini za 3,5 milijardi kuna povećala svoje plasmane, HAMAG-a, koji je za 60 posto povećao vrijednost izdanih garancija u prošloj godini, te drugih državnih agencija. „Prezentirat će se Zakon o financijskom poslovanju i dosadašnji rezultati u predstečajnim nagodbama“, rekao je potpredsjednik Grčić pojasnivši da je preko 3000 predmeta zaprimljeno te da se radi o 25 000 radnih mjesta. „Dakle, naš je interes da se taj proces odradi kako treba i da što veći broj firmi nađe svoj spas u predstečajnoj nagodbi“. Nadalje, na terenu će se prezentirati i Zakon o poticanju ulaganja. „Želimo ljude dodatno informirati o mogućnostima koje postoje u pomoći i pripremi projekata za financiranje iz EU fondova“, naglasio je potpredsjednik Grčić te dodao da je ovim programom pokriveno sve što država čini kao poticaj poduzetništvu. Istaknuo je da je fokus Vlade smanjiti troškove financiranja i povećati dostupnost kapitala, jer je financiranje trenutno jedan od ključnih problema u Hrvatskoj.
Izvor: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1366
Slika: google images