Potrebno je najmanje 1,4 milijarde eura za upravljanje katastrofama u EU-u

Search form

Potrebno je najmanje 1,4 milijarde eura za upravljanje katastrofama u EU-u

Za Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu potrebno je najmanje 1,4 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. Sredstva pomažu državama članicama kod odgovora na hitne slučajeve i katastrofe. Mehanizam služi za pomoć u slučaju potresa, požara, poplava, a nedavno je iskorišten za evakuaciju građana EU-a zbog širenja koronavirusa.

Tijekom glasanja 5. ožujka Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poručio je da sredstva za Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu od 2021. do 2027. trebaju iznositi najmanje 1,4 milijarde eura, kao što je Komisija i predložila. Traže bolje objašnjenje kako se ona raspoređuju na prevenciju, pripravnost i odgovor. Odbor smatra da znatno veća sredstva trebaju biti uložena u pripravnost.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images