POZIV: EGSO-ove Nagrade za građansku solidarnost posvećene borbi protiv koronavirusa

Search form

POZIV: EGSO-ove Nagrade za građansku solidarnost posvećene borbi protiv koronavirusa

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) poziva organizacije civilnog društva, privatna poduzeća i pojedince iz Europske unije i Ujedinjene Kraljevine da prijave svoje projekte na natječaj za ovu posebnu Nagradu za građansku solidarnost, koja je u srpnju pokrenuta kao jednokratna zamjena za najpoznatiju EGSO-ovu godišnju nagradu, Nagradu za civilno društvo.

EGSO želi nagraditi čak 29 projekata čiji su pokretači pokazali dosad nezabilježenu hrabrost i solidarnost u borbi protiv bolesti COVID-19 i njezinih razornih posljedica.

Vrijednost svake nagrade je 10 000 eura, a nagrađeno će biti 27 projekata iz država članica, jedan projekt iz Ujedinjene Kraljevine te jedan projekt usmjeren na prekogranično ili europsko djelovanje.

Rok za prijavu je 30. rujna 2020. u 12:00 (po briselskom vremenu). Svečanost dodjele nagrada održat će se u siječnju 2021. u Bruxellesu.

Prijaviti se mogu kandidati koji imaju boravište ili poslovni nastan u EU-u, ali i osobe, poduzeća i organizacije civilnog društva s boravištem odnosno sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini.

Svi prijavljeni projekti, uključujući one koje provode profitna poduzeća, moraju biti strogo neprofitni i ne smiju se financirati s više od 50 % javnih sredstava.

Inicijative moraju biti izravno povezane s COVID-om 19, konkretno s borbom protiv virusa ili prevladavanjem njegovih posljedica, a mogu biti ili već provedene ili u tijeku. Prihvatljivi su i projekti koji su pokrenuti prije izbijanja pandemije, ali su prilagođeni radi brze reakcije na nove izazove.

Detaljan opis zahtjeva i elektronički obrazac za prijavu možete pronaći na stranicama www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.

Više o nagradi EGSO-a za građansku solidarnost pročitajte ovdje.


Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu