Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za osmišljavanje i razradu projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a

Search form

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za osmišljavanje i razradu projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a

esf, učinkoviti ljudski potencijali, ured za udruge, dobro upravljanje
Ured za udruge poziva na suradnju pružatelje usluga izobrazbe/stručnjake za pripremu i provedbu projekata sukladno metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom (engl. Project Cycle Management – PCM) te Upravljanja temeljenog na rezultatima (engl. Results Based Management – RBM) koji ispunjavaju uvjete navedene u Opisu poslova.

Specifični cilj prioriteta 4. Dobro upravljanje, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., za koji je zadužen Ured za udruge je razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Dokumentaciju poziva na dostavu ponuda (Opis poslova, Ponudbeni list, Ponudbeni troškovnik i popis planiranih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a u nadležnosti Ureda za udruge, za objavu u 2017.) možete preuzeti ovdje.

Ponude je potrebno dostaviti elektroničkim putem, na adresu elektroničke pošte esf@udruge.vlada.hr, do petka, 30. lipnja 2017. godine u 16 sati.

Slika: Google Images