Poziv na prijavu za sudjelovanje na Euroguidance prekograničnom seminaru 2019. godine

Search form

Poziv na prijavu za sudjelovanje na Euroguidance prekograničnom seminaru 2019. godine

Euroguidance centar Hrvatska u suradnji s centrima Euroguidance mreže iz 12 europskih zemalja 14. i 15. svibnja 2019. u Bledu, Slovenija, organizira Euroguidance prekogranični seminar na temu „Skills for the Future“ (Vještine za budućnost). Prekogranični seminari održavaju se od 2005. godine, a namijenjeni su praktičarima, donositeljima odluka i svim relevantnim dionicima iz područja profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja.

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavni web obrazac dostupan na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije ovdje te svoj životopis u Europass formatu na engleskom jeziku dostaviti na euroguidance@mobilnost.hr s naznakom „Prijava za Euroguidance prekogranični seminar“.

Slika: Google Images