Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru „International Project Management Skills for Newcomers to KA1 VET mobility“

Search form

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru „International Project Management Skills for Newcomers to KA1 VET mobility“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) International Project Management Skills for Newcomers to KA1 VET mobility, koji će se održati u Dublinu u Irskoj, 21.-23.10.2019. u organizaciji irske nacionalne Erasmus+ agencije.

Cilj je ove aktivnosti razbiti mitove vezane za ključne aspekte provedbe internacionalnih/europskih projekata kod koordinatora projekata s manjkom iskustva u provedbi projekata u Ključnoj aktivnosti 1 (KA1) u programu Erasmus+ u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Vocational Education and Training – VET), kao i razmjena iskustava i primjera dobre prakse kod nešto iskusnijih KA1 koordinatora.

Više informacija dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images