Poziv za iskaz interesa za COSME financijske instrumente

Search form

Poziv za iskaz interesa za COSME financijske instrumente

Financijski instrumenti iz programa COSME koriste se s ciljem investiranja u mala i srednja poduzeća u fazi rasta koristeći 2 ključna instrumenta: 

  • garancije za kredite MSP do 150.000 € (Loan Guarantee Facility)
  • direktno ulaganje u fondove rizičnog kapitala koji investiraju u MSP u fazi rasta (Equity Facility for Growth) 
Svake godine najmanje 60% sredstava COSME programa odnosit će se na financijske instrumente. Financijska sredstva na temelju ugovora s Europskom komisijom osigurava Europski investicijski fond. Sredstva se plasiraju u izravnoj suradnji s nacionalnim financijskim institucijama (banke, garancijska društva i fondovi, fondovi rizičnog kapitala) kao financijskim posrednicima. Podupiru se investicije u tehnološki razvoj, transfer tehnologije i prekogranično širenje poslovnih aktivnosti. Hrvatske financijske institucije zainteresirane da postanu financijski intermedijari mogu se prijaviti izravno Europskom investicijskom fondu. 

Linkovi za dokumentaciju: http://goo.gl/cSsCfohttp://goo.gl/0OxWIX


Slika: Google Images