POZIV za odabir partnera za provedbu aktivnosti EUROPE DIRECT u Hrvatskoj 2021. - 2025.

Search form

POZIV za odabir partnera za provedbu aktivnosti EUROPE DIRECT u Hrvatskoj 2021. - 2025.

Poziv na podnošenje prijedloga za odabir partnera koji će u Hrvatskoj voditi EUROPE DIRECT u razdoblju od 2021. - 2025. EUROPE DIRECT u Hrvatskoj, dio je  sveeuropske mreže koja  obuhvaća oko 440 središta u 28 država. EUROPE DIRECT centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Cilkj je poziva otvoriti najmanje jedan EUROPE DIRECT u svakoj od sljedećih regija: Istočna Hrvatska, Središnja Hrvatska, Sjeveroistočna Hrvatska,Sjeverni Jadran, Lika, Srednji jadran i Južni jadran.

Otvaranjem nove generacije centara Komisija želi podržati prihvatljive subjekte koji će pod imenom EUROPE DIRECT provoditi niz aktivnosti informiranja i uključivanja građana, u okviru svojih godišnjih komunikaciji planova. Bespovratna godišnja sredstva za komunikacijski plan će biti u obliku jednokratnog doprinosa i iznosit će 30 400 EUR.

Rok za podnošenje prijava je 15.listopada 2020.

Prijedloge mogu podnijeti:

  • javno tijelo, kao što je općina ili druga razina lokalne/regionalne vlasti, ili
  • tijelo privatnog sektora koje pruža javne usluge ; ili
  • savez/udruženje lokalnih tijela, ne-profitne organizacije, socijalni partneri, ustanove za obrazovanje ili stručno usavršavanje.
Sva dodatna pitanja podnositelji zahtjeva mogu uputiti na e-adresu comm-rep-zag-edic@ec.europa.eu (u naslovu navesti referentnu oznaku poziva: ED-HR-2020).

Slika: Google Images