Predstavljanje brošure o rezultatima projekata iz EU fondova u sektoru medija

Search form

Predstavljanje brošure o rezultatima projekata iz EU fondova u sektoru medija

U srijedu, 28. siječnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati se u prostorijama Kulturnog informativnog centra (Preradovićeva 5, Zagreb) održava predstavljanje brošure koja sadrži detaljan prikaz hrvatskih rezultata ostvarenih unutar Programa MEDIA u razdoblju od 2008. do 2013. godine, kao i rezultata ostvarenih unutar Potprograma MEDIA u 2014. godini. Naime, u 2014. godini je u okviru Programa Kreativna Europa, odnosno njegovog Potprograma MEDIA za pozive koji se tiču predlaganja projekata kao što je razvoj festivala, kontinuirano usavršavanje te automatska i selektivna distribucija, osiguran iznos od 531.424 eura. Hrvatska se sa pet filmskih festivala našla na visokom trećem mjestu u odnosu na 33 zemlje sudionice Potprograma MEDIA, a prvi su puta u povijesti unutar ovog potprograma dodijeljena sredstva za 4 hrvatska filma. Broj mjesta za sudjelovanje na događaju je ograničen, a prijave za sudjelovanje šalju se na mail: martina.petrovic@mediadesk.hr


Slika: Google Images