Predstavljanje projekta promoviranja korištenja infrastrukture elektroničke identifikacije građana

Search form

Predstavljanje projekta promoviranja korištenja infrastrukture elektroničke identifikacije građana

U Ministarstvu uprave održano je predstavljanje projekta "Omogućavanje pristupa hrvatskim javnim e-uslugama unutar platforme e-Građani za EU/EEA građane" (The Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens. Cilj projekta je omogućavanje građanima iz drugih zemalja Europske Unije pristup javnim elektroničkim uslugama koje pružaju hrvatske institucije unutar sustava e-Građani koristeći sredstva za elektroničku identifikaciju izdana u drugim državama članicama. Provedba projekta je sufinancirana iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) u iznosu od 461.243 eura, dok je ukupna vrijednost projekta 614.979 eura.
 
Slika: Google Images