Predstavljen strateški projekt "Holistic"

Search form

Predstavljen strateški projekt "Holistic"

Projekt „Holistic“ (Adriatic Holistic Forest Fire Protection) - Holistički model integralne zaštite od šumskih požara predstavljen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Očekuje se ugovaranje projekta u prosincu 2013., a ukupna vrijednost projekta iznosi 9.363.801,29 €, od kojih je iz EU sredstva za aktivnosti Splitsko-dalmatinske županije izdvojeno 903.816,90 €, a za partnere iz RH: 3.200.834,93 €. Na projektu sudjeluje 19 partnera iz različitih zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Italija i Srbija. Projekt traje 30 mjeseci i fokusira se na prevenciju i ublažavanje štete od prirodnih rizika, s posebnim naglaskom na rizike požara i potresa, s ciljem poboljšanja, promicanja i jačanja institucionalnih kapaciteta u provedbi politika i aktivnosti na smanjenju šteta od elementarnih nepogoda s kojima se suočava Jadranska regija. 
Posebni cilj projekta je unaprjeđenje zakonodavnog okvira, standardizacija postupaka između šumarskih, vatrogasnih i institucija civilne zaštite, pilot projekt (koji obuhvaća razvoj sustava rane detekcije požara, korištenje biomase, preventivne aktivnosti, istraživanje i nadzor seizmičke osjetljivosti zgrada od strateškog interesa,..). 
Aktivnosti projekta provode se kroz analizu teritorija (definirani GIS podaci, baza podataka), sprječavanje i predviđanje požara (24 satno protupožarno video i meteorološko motrenje uz automatsko prepoznavanje pojave požara, uspostavu županijskog operativnog centra za nadzor i intervencije, opremanje operativnog centra i postavljanje sustava za rano otkrivanje požara (mreža motrilačkih jedinica), uspostavu sustava za izračun mikrolokacijskog indeksa opasnosti od požara, uspostavu sustava za simulaciju razvoja požara, uspostavu i opremanje ''Centra za istraživanje požara''), te dogovor oko načina postupanja u kriznim situacijama (upoznavanje s praksom EU zemalja, definiranje standardiziranih procedura za intervenciju).