Predstavljen turistički projekt VICTour – Virtual and cultural tourism

Search form

Predstavljen turistički projekt VICTour – Virtual and cultural tourism

VICTour
U organizaciji Vukovarsko-srijemske županije održana je Kick off konferencija turističkog projekta VICTour – Virtual and cultural tourism.

Projekt VICTour nastavak je projekta "Zavičajnici" kroz koji su identificirani i predstavljeni znameniti ljudi rođeni na području županije. 

Projekt je započeo 17. lipnja 2017. godine i traje 28 mjeseci. Ukupna njegova vrijednost iznosi 924.300 eura. Bit će nabavljena razna IT oprema, ali i organizirane edukacije turističkih vodiča iz Vukovara, Vinkovaca, Iloka, Novog Sada i Sremske Mitrovice.

Slika: Google Images
Izvor: mint.hr