Predstavljena platforma Digital4Development Hub za oblikovanje pravedne digitalne budućnosti u svijetu

Search form

Predstavljena platforma Digital4Development Hub za oblikovanje pravedne digitalne budućnosti u svijetu

Platforma okuplja ključne dionike iz država članica EU-a, privatnog sektora, civilnog društva i financijskih institucija u duhu pristupa Tim Europa, a glavni su joj ciljevi: podupiranje ulaganja u digitalnu transformaciju partnerskih zemalja, promicanje sveobuhvatnog pravilnika za digitalno gospodarstvo i društvo temeljenog na vrijednostima te jačanje strateškog angažmana EU-a u međunarodnim digitalnim partnerstvima.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images