Predstavljene su mogućnosti korištenja sredstava ESF-a u sektoru turizma

Search form

Predstavljene su mogućnosti korištenja sredstava ESF-a u sektoru turizma

Predviđena sredstva ESF-a u razdoblju 2014.-2020. godine trebala bi iznositi 1,44 milijardi eura ili 206,4 milijuna eura godišnje, što je čak 25 posto od ukupno raspoloživih sredstava za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, na koji Hrvatska ima pravo kao punopravna članica EU. Europski socijalni fond usmjeren je prema projektima poboljšanja pristupa zapošljavanju i održivom uključivanju u tržište rada, jačanju socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada te jačanju ljudskog kapitala. 
U posljednjem kvartalu 2013. i prvom kvartalu 2014. godine, natječaji iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala ESF-a odnosit će se na poticanje pristupa održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage, jačanju socijalnog uključivanja skupina s posebnim potrebama, jačanju ljudskog kapitala u obrazovanju te istraživanju i razvoju, kao i jačanju uloge civilnog društva s ciljem boljeg upravljanja te na tehničku pomoć. 

Investicijski prioriteti u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine bit će određeni ovim tematskim ciljevima: 

  • Promicanje zapošljavanja i podrške mobilnosti radne snage
  • Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva 
  • Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Dokument o Mogućnostima korištenja sredstava Europskog socijalnog fonda u sektoru turizma: http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/130918-sf_eu.pdf


Slika: google images