Predstavljeni nacrti predstojećih natječaja Ministarstva gospodarstva za dodjelu bespovratnih sredstava za IRI i CEKOM

Search form

Predstavljeni nacrti predstojećih natječaja Ministarstva gospodarstva za dodjelu bespovratnih sredstava za IRI i CEKOM

Ministarstvo gospodarstva organiziralo je 3. i 4. ožujka 2016. godine predstavljanje nacrta dvaju predstojećih natječaja koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 

  • "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - IRI", 
  • "Podrška razvoju centara kompetencija - CEKOM". 
Prvim pozivom dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim i pod-tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske, koja je nakon preliminarnog odobrenja Europske komisije trenutačno u proceduri usvajanja od strane Vlade Republike Hrvatske. Indikativan vremenski rok za objavu natječaja je početak travnja 2016., a ukupna financijska sredstava koja su na raspolaganju iznose 100.000.000,00 eura. 

Cilj drugog poziva je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj Centara kompetencija i provedbu istraživačko-razvojnih projekata poslovnog sektora koji uključuju učinkovitu suradnju. Indikativni vremenski rok za objavu javnog poziva za razvoj Centara kompetencija (I. faza, predodabir prijavitelja) je početak travnja 2016. godine te će se temeljem njega formirati lista unaprijed određenih prijavitelja koji će se moći prijaviti na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija (II. faza) čija objava je predviđena tijekom lipnja 2016. godine. Ukupna sredstava koja su na raspolaganju u okviru ovog poziva iznose 105.000.000,00 eura.

Prezentacije:


Slika: Google Images