Preko 18 milijuna kn za zaštitu od onečišćenja voda u priobalnim područjima

Search form

Preko 18 milijuna kn za zaštitu od onečišćenja voda u priobalnim područjima

Okviri Direktive o morskoj strategiji čiji je cilj postizanje dobrog stanja morskog okoliša do 2020. godine su jasni: 'Morski okoliš je dragocjena baština koja se mora zaštititi, očuvati i, ako je izvedivo, obnoviti s krajnjim ciljem održavanja biološke raznolikosti i osiguravanja raznolikih i dinamičnih oceana i mora koji su čisti, zdravi i produktivni' – podsjetio je povodom potpisivanja ugovora za Projekt vrijedan preko 18 milijuna kuna ministar Zmajlović. Kako bi se taj cilj postigao, Direktiva potiče države EU da pitanja okoliša uključe u sva odgovarajuća područja politike i da budu stup buduće pomorske politike EU u pogledu okoliša. Republika Hrvatska kao pomorska zemlja s posebnom pažnjom uključuje očuvanje morskog okoliša u sve svoje nacionalne politike, kroz različite sektore. Ključnu ulogu u izradi strateških podloga odigrat će projekt 'Zaštita od onečišćenja voda u priobalnom području' podijeljen u dvije faze. U prvoj fazi projekta (2007. – 2009.) razvijen je sustav za praćenje utjecaja novoizgrađenih kanalizacijskih sustava na kakvoću obalnog mora. Druga faza koja počinje upravo sada, u veljači 2013. trajat će do rujna 2014. Druga faza Projekta usmjerena je na uspostavu cjelovitog sustava praćenja i promatranja kakvoće morskog okoliša hrvatskog dijela Jadrana u skladu s obvezama iz Okvirne direktive o morskoj strategiji. Praćenje i promatranje stanja kakvoće morskog okoliša je redovito praćenje značajki morskog okoliša (hidrografska, geološka, fizikalna, kemijska, biološka svojstva, stanišni tipovi i dr.) te opterećenja i utjecaja koji nastaju kao posljedica djelovanja čovjeka, kako bi se moglo procijeniti stanje morskog okoliša te odstupanje i/ili napredak u postizanju dobrog stanja morskog okoliša. Projekt se financira iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj a vrijednost ugovorenog Projekta prvog dijela II. faze iznosi 18.422.037,50 HRK.
Izvor: http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=13573
Slika: google images