Prekogranična e-trgovina: Komisija pozdravlja sporazum o prijedlogu za olakšavanje prodaje robe i isporuke digitalnih sadržaja i usluga u EU-u

Search form

Prekogranična e-trgovina: Komisija pozdravlja sporazum o prijedlogu za olakšavanje prodaje robe i isporuke digitalnih sadržaja i usluga u EU-u

Europski parlament i Vijeće postigli su privremeni dogovor o prijedlozima Europske komisije iz prosinca 2015. za internetsku prodaju robe i isporuku digitalnih sadržaja i usluga. Uz uredbu o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja, koja je stupila na snagu u prosincu 2018., ovaj novi sporazum o pravilima za digitalne ugovore najnoviji je rezultat primjene Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, koja donosi konkretne koristi građanima i poduzećima. 

Europski parlament i Vijeće EU-a sada moraju službeno donijeti tekst direktiva, a nakon donošenja one će se objaviti u Službenom listu EU-a i stupiti na snagu dvadeset dana kasnije. 

Slika: Google Images