Prekogranična suradnja - prilika za rubna područja

Search form

Prekogranična suradnja - prilika za rubna područja

Europska teritorijalna suradnja (Interregovi programi) potiče prekograničnu suradnju u rubnim područjima europskih zemalja u kojima živi više od trećine građana EU-a. U razdoblju od 2014. do 2020. u međuregionalnu će se suradnju uložiti više od 10 milijardi eura, od čega će oko 6,6 milijardi eura otići prekograničnim područjima. No, potencijal često ostane neiskorišten zbog pomanjkanja povjerenja ili čak negativnih stavova između susjednih država. 
Iz toga razloga DG REGIO je proveo prvu Eurobarometrovu anketu namijenjenu prepoznavanju i grupiranju stavova građana koji žive u rubnim područjima. Istraživanje je pokazalo kako jedva trećina stanovnika rubnih područja zna za aktivnosti prekogranične suradnje u svojoj regiji koje financira EU. Obrađena su još pitanja vezana uz upoznatost s aktivnostima, razlozima prelaska granice sa susjednim državom, razina povjerenja između ljudi koji žive u rubnim područjima te prepreke suradnje. Rezultati istraživanja pokazali su da je potrebno više raditi na promociji Interregovih programa, a o njima će se raspravljati na konferenciji povodom 25 godina Interrega. 

Više o provedenom istraživanju: http://goo.gl/urAQmA

Slika: Google Images