Prema sigurnoj trgovini između Kanade i EU

Search form

Prema sigurnoj trgovini između Kanade i EU

EU i Kanada pristali su pristali na bolju surađnjui ​​kako bi se osigurala sigurnost njihovih nabavnih lanaca. Sporazum se temelji na postojećem carinskom sporazumu o suradnji s Kanadom, a proširuje se da uključuje sigurnost opskrbnog lanca i pitanja o rizicima upravljanja. To će omogućiti bolju suradnju između dviju stranaka, s ciljem da se osigura visoku razinu sigurnosti i olakša zakonita trgovina između EU-a i Kanade. Suradnja će uključivati ​​rad prema međusobnom prepoznavanju rizika u tehnikama upravljanja, rizičnim standardima, sigurnosnim kontrolama, i programa trgovinskih partnerstva (EU ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) i partneri u zaštitu iz Kanade (PIP)). Ugovor će biti sklopljen nakon što prođe proces ratifikacije u EU-u i Kanadi, koja će se održati u narednim mjesecima,
Izvor: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-184_en.htm
Slika: google images