Preporuke Komisije i OECD-a za poboljšanje upravljanja sredstvima EU-a u državama članicama

Search form

Preporuke Komisije i OECD-a za poboljšanje upravljanja sredstvima EU-a u državama članicama

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) objavila je zaključke pilot-projekta s pomoću kojega Europska komisija i OECD podupiru države članice u razvoju i testiranju rješenja za poboljšanje upravljanja fondovima EU-a u svim državama članicama. Izvješće sadrži preporuke za tijela zadužena za provedbu kohezijskih programa, na primjer preporuke za stvaranje odgovarajućih organizacijskih struktura, poboljšanje kapaciteta za upravljanje i planiranje, razvoj vještina osoblja i uključivanje korisnika fondova EU-a, poduzeća i socijalnih partnera.

Zaključci izvješća upotrijebit će se za razvoj namjenskih alata čija uloga je praktična podrška za tijela nadležna za upravljanje programima koji se financiraju sredstvima EU-a. Osim poboljšanja kapaciteta za pripremu i provedbu projekata na terenu, postoje i druge inicijative EU-a za potporu javnim upravama kao što su trenutačni Program potpore strukturnim reformama ili budući Program potpore reformama. Također doprinose jačanju kapaciteta i stručnosti javnih uprava u promicanju održive infrastrukture i zaštite okoliša, u skladu s ciljevima Europskog zelenog plana. Izvješće je dostupno ovdje.

Slika: Google Images