Prihvaćen plan rada novog EU programa za zdravlje

Search form

Prihvaćen plan rada novog EU programa za zdravlje

Ovog je tjedna Europska komisija odobrila radni plan trećeg po redu programa Europske unije namijenjenom zdravlju. Cilj novog programa je realizacija postignuća temeljenih na prethodnim programima koji su omogućili doprinos zdravstvenog sektora u ostvarenju gospodarskog rasta i postizanju ciljeva strategije Europa 2020. Program ima četiri temeljna cilja: 

  • Unaprjeđenje zdravlja, sprječavanje bolesti i poticanje zdravog načina života
  • Zaštita građana od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih prijetnji
  • Doprinos inovativnim, učinkovitim i održivim zdravstvenim sustavima
  • Olakšanje pristupa boljem i sigurnijem zdravstvu za građane EU
Ukupan proračun programa za razdoblje od 2014. do 2020. godine iznosi 449,4 milijuna eura, a za 2014. godinu, sredstva su podijeljena na tri dijela. Tako je 39,9 milijuna namjenjeno bespovratnim sredstvima; 12,3 milijuna eura javnoj nabavi, a 2,2 milijuna ostalim aktivnostima. Maksimalna stopa sufinanciranja projekata iznositi će 60%, osim u specifičnim okolnostima kada ta stopa može iznositi 70 ili 80%. 


Slika: Google Images