Prijavite se na radionicu u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

Search form

Prijavite se na radionicu u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

SI-HR, Interreg Slovenija-Hrvatska, MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Služba Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku, organiziraju informativnu radionicu za sve zainteresirane. Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. je trajno otvoren, što znači da se prijave mogu neprekidno podnositi. 

Svi zainteresirani mogu se najkasnije do 13. listopada prijaviti putem online obrasca.
Više informacija saznajte na sljedećoj poveznici: http://europski-fondovi.eu/calendar/2016/10/17.

Slika: Google Images