Prijedlog direktive o zaštiti autorskih prava

Search form

Prijedlog direktive o zaštiti autorskih prava

Velike internetske platforme više ne bi trebale ostvarivati profit koristeći radove novinara i umjetnika bez da im pravedno plate njihov doprinos. Ova nova pravila o zaštiti autorskih prava specifično su osmišljena za digitalno tržište i tiču se platformi kao što su YouTube, Facebook i Google News. 

Odbor za pravna pitanja podržao je kompromis 26. veljače. Voss je najavio završetak postupka: „Nadamo se da će prijedlog biti na plenarnoj sjednici u ožujku. Tada ćemo završiti kompletni postupak na razini EU-a. Države članice imat će zatim dvije godine za implementaciju direktive.“

Slika: Google Images